Ven 

DovnitřFestival přírodní terapie III:

červen 2025


Chystáme třetí ročník festivalu přírodní terapie! 

Kdy?

20.–22. 6. 2025

Kde: Kaprálův mlýn u Brna

V roce 2024 sbíráme nové poznatky, zkušenosti, aby byl VenDovnitř nadupaný inspirací z ČR i zahraničí.


Těšíme se na viděnou 20.–22. června 2025!

...

Sledujte další informace na našem Facebooku:

Facebook

Jak vypadal minulý ročník 2023?


VEN DO PŘÍRODY,

BLÍŽ VNITŘNÍ DIVOČINĚ.
Festival Ven Dovnitř je setkání lidí, 

kteří hoří pro terapii, psychologii, koučink, učení, průvodcování a environmentální témata. 


Prostor, kde budeme zkoumat vztah k přírodě i mezi různými směry přírodní terapie.


Přijeďte ho tvořit s námi.


Co vás čeká na festivalu Ven Dovnitř? Ven Dovnitř není klasická konference ani zážitkový kurz. 


Je to třídenní setkání s festivalovým duchem, plné pestrého programu, kde chceme vytvořit prostor pro:


1. POSÍLENÍ KOMUNITY

Toužíme posilovat „ podhoubí“ lidí, které zajímá přírodní terapie. Bude dostatek času pro seznamování, sdílení, diskuzi a spřádání sítí.


2. ROZVOJ OBORU PŘÍRODNÍ TERAPIE


Vytvoříme prostor spolupráce napříč různými terapeutickými směry. Chceme mluvit o tom, co znamená přírodní terapie, vztah člověka s přírodou nebo biocentralita.


3. VLASTNÍ ZÁŽITEK S PŘÍRODOU


Chceme podporovat celistvost a propojení s přírodou, tělem a nitrem. 

Čekají na nás ochutnávky terapeutických směrů a cvičení.


Vyjdeme ven, abychom uměli být uvnitř – a naopak.“Pro koho to děláme?

🌿 Festival je určen pro praktiky i akademiky z oblasti přírodní terapie, ekopsychologie, hlubinné ekologie, vzdělávání a osobního rozvoje v přírodním kontextu a v oblasti kontaktu s přírodou.


🌿 Počet míst je omezený na 45–60 účastníků a účastnic, abychom zachovali komunitní ráz akce.

V rámci dvou kol paralelních dvouhodinových zážitkových a metodických workshopů budou představeny tyto směry přírodních terapií:


🌱 Být přirozeně lidskou přírodou ~ Filip Žitník

„Cítění smyslu“ může být cenným pomocníkem v situacích, kdy to, co známe, už nestačí. V kraniosakrální práci se přirozený uspořádávající princip vlastní všemu živému nazývá „Zdraví“. Je to základní povaha života, která je přítomná vždy i v období nemoci nebo traumatu. K tomu, abychom ji mohli vnímat, potřebujeme zpomalit a naslouchat. Posvítíme si na roli bezpečí pro schopnost cítit, prožitkově prozkoumáme tzv. zdroje a pustíme se do dialogu s vnitřní i s vnější přírodou.


🌱 Mikro expedice (do) Terapie divočinou ~ Tereza Zahradníková, Michal Petr

Na čem stojí základní kameny metody původem z anglosazského prostředí Wilderness therapy? Jak je možné, že výzkumy prokazují tak významné zlepšení v sebepojetí? Že nevíte? Pojďme si to tedy v malém provedení zkusit na vlastní kůži. 

Prozkoumáme, jak se za pomocí základních principů této metody, naše vnitřní divočina může proměňovat v pestrou květinovou zahradu. Můžete se těšit na malou ochutnávku naší spolupráce s přírodou, skupinovou dynamikou a přítomným okamžikem. Počet účastníků workshopu bude  maximálně12 osob.


🌱 Lesní mysl ~ Martina Holcová

V průběhu praktického workshopu budeme mít příležitost vyzkoušet pestrou škálu cvičení finského konceptu Lesní mysli, dozvědět se něco o jejím vzniku, o principech... Jednoduchá cca tříminutová cvičení zaměřená na ztišení, dobití baterek, kladení si otázek a hledání odpovědí (a také na umění vidět v sobě a okolo to dobré) zakončíme drobnou reflexí a prostřídáme s chůzí.  A možná objevíme navíc něco, co jsme nečekali.  


🌱 Malá lesní terapie na principech Šinrin-joku ~ Aleš Miklík

Praktická ukázka lesní terapie podle metodiky asociace ANFT (USA). Vyzkoušíme tzv. standardní sekvenci s úvodním smyslovým naladěním, přenesením pozornosti skrze smysly do těla, několika krátkými pozvánkami a výstupním rituálem v podobě čajového obřadu. V ideálním případě zažijeme stav liminality, aktivaci parasympatiku, snížení hladiny stresu, posílení imunity a další benefity této wellbeingové praxe původem z Japonska.


🌱 Spojení na třetí: Metoda obnovujíci spojení  ~ Miluška Hazuchová

Jak souvisí spojení se sebou a spojení s přírodou a světem? Jak vytvářet synergii mezi osobním zdravím a zdravím planety?Trochu teoretická a trochu praktická ukázka z ekopsychologické a ekofilozofické Metody obnovujúci spojení, která se využívá již více než 50 let. Projdeme si spirálou od vděčnosti a ocenění, k uznání bolesti, rozšíření osobní perspektivy, k akceschopnosti a ujasnění záměrů pro náš další život. Všechno budeme zkoumat i přes pohyb, zapojíme naši nejbližší přírodu - naše tělo.


🌱 Archeoterapie ~ Honza Látal


Navštívíme blízkou archeologickou lokalitu z pozdní doby bronzové. Budeme se sbližovat s místem, odkrývat jeho jednotlivé vrstvy a naslouchat ozvěnám předchozích věků. V krajině budeme sledovat otisky minulých generací, necháme se unášet řečí symbolů, dojmů a nenápadných pocitů, abychom se skrz ponor do hlubiny lidské zkušenosti dotkli kořenů moudrosti v sobě.


🌱 Zahradní terapie ~  Jana Pavlíčková

Zahrada láká svými barvami, vůněmi i chutěmi. Jak může zahrada léčit? Seznámíme se se zahradní

terapií a jejími principy. Ukážeme si, proč a pro koho je zahradní terapie vhodná a také si probereme

její odlišnosti vzhledem k cílové skupině – dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či seniorů.

Ukážeme si originální pomůcky speciálně vytvořené pro zahradní terapii. Vyzkoušíme si a na vlastní

kůži si prožijeme některé aktivity – zaměřené na zapojení smyslů či rozvoj a trénink jemné motoriky.

Také si něco společně vyrobíme a využijeme přitom zahradní produkty. Můžete si vybrat mezi

nahřívacím polštářkem z hrachu, bylinkovou solí, cukrem s květinami nebo potpourri.


🌱 Ekoterapie ~ procesově orientovaná psychologie spojená s přírodou


Tomáš Hawel, Martin Nawrath

Jako lidský druh jsme se miliony let vyvíjeli ve spojení s přírodním prostředím. Ekoterapie poukazuje na to, že se člověk stal SEBESTŘEDNÝM a veškeré problémy řeší z této pozice oddělení od živoucího světa. Budeme zkoumat jaké je to posunout se do tzv. BIOSTŘEDNÉ pozice. Do terapeutického procesu zapojíme přírodu jako spojence pomocí nástrojů procesově orientované psychologie. Zapojíme fascinace i iritace přírodou a Zemí, různé tělesné signály a symptomy, ale i pohyb a trochu snění.


Lektoři workshopů, s nimiž se potkáte:

Martina Holcová ~ Lesní mysl

Martina studovala humanitní environmentalistiku a má za sebou koučovací výcvik v angličtině (Institute of leadership and management), dlouho se pohybuje ve sféře vzdělávání. V roce 2015 přinesla do Česka finský koncept Lesní mysl. Ráda předává své znalosti a zkušenosti s lesem dál v podobě workshopů, instruktorského nebo průvodcovského kurzu, vytváří a zastřešuje síť instruktorů Lesní mysli. V roce 2021 vydala stejnojmenou knihu a otevřela první stezku Lesní mysli v arboretu Mendelu Křtiny. Jejím heslem je „I patnáct minut denně v lese má smysl.“

Filip Žitník ~ Kontakt s přírodou přes vlastní tělo

Zabývá se otázkami tělesného prožívání v našem životě a jeho důležitosti pro naši spokojenost a zdraví. Kromě výcviků v Kraniosakrální biodynamice a Somatic Experiencing absolvoval např. základní výcvik v Proces orientované psychologii, výcvik průvodce Vision questem, Focusingem, facilitaci councilu a řadu seminářů na témata prenatálního vývoje, práce s pohybem a rytmem. V roce 2023 začal vyučovat přístup Integrativní práce s traumatem. Podílí se na chodu České kraniosakrální asociace a věnuji se provázení individuálních klientů.

Tereza Zahradníková ~ Terapie divočinou

Je průvodkyně v terapii divočinou, speciální pedagožka a terapeutka. Baví ji vést mladé lidi k přemýšlení a radosti ze života, proto také pracuje nejčastěji s dětmi a mladistvými, kteří mají potíže s chováním či svými emocemi. Kromě velmi intuitivní práce v přírodě ji fascinuje svět vědy a zkoumání vlivu přírodních terapií na člověka. Aktuálně dokončila doktorské studium ve speciální pedagogice na PdF- UPOL, kde zkoumala právě oblast terapie divočinou a jejího vlivu na vnímání sebeobrazu u mladistvých s rizikovým chováním. 

Aleš Miklík ~ lesní terapie

Aleš je průvodcem v přírodním wellbeingu pro jednotlivce i organizace a také teprve druhý certifikovaný průvodce lesní terapií v ČR (www.lesniterapie.cz). Je také certifikovaným konzultantem mezinárodní asociace Wellbeing Inspired By Nature. Celoživotní milovník přírody a nadšený praktikant Wim Hofovy metody a přírodního seberozvoje.

Jana Pavlíčková ~ zahradní terapie

Jana je absolventka Chemie a technologie ochrany životního prostředí (VUT), pedagožka volného času při SVČ Lužánky v Brně. Vyučuje enviromentální vzdělávací programy na Lipce na pracovišti Jezírko, vede přírodovědně tvořivý kroužek pro děti. Zabývá se krom jiného zahradní terapií a realizuje komunitní zahradničení v místě bydliště.

Honza Látal ~ archeoterapie

Profesně působí jak lektor, facilitátor, průvodce a příležitostný webmaster. Zajímá o archeologii, astronomii, astrologii, geologii a dějiny náboženství. Zabývá se vytvářením a vedením současných rituálů. Má rád moderní umění a experimentální hudbu. Jeho aktivity se vyznačují komplexností, neotřelým přístupem, soustředěním se na podstatu věci a mají nádech dobrodružství a překvapení.

Miluška Hazuchová ~ Work That Reconnects

Dlouholetá ekopedagožka s přesahem do ekopsychologie a ekofilozofie. Naše tělo je naše nejbližší příroda," je jejím heslem. Envirovzdělávání ji přivedlo k tělesné terapii, kde zjistila, že tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí. Od roku 2013, kdy potkala Joannu Macy, je facilitátorkou hlubinně ekologické metody Work that Reconnets (Metody obnovující spojení) a rozvíjí projekt Tanec v nás. Absolvovala výcvik v holistické tanečně-pohybové terapii v Německu a působí jako tanečně-pohybová terapeutka. Má základní vzdělání v trauma terapii Somatic Experiencing.

Martin Nawrath ~ ekoterapie/ průvodce festivalu

Martin je facilitátor a terapeut na volné noze. Je rovněž příležitostný esejista a básník. Věnuje se zejména vztahu demokracie a přírody. Dlouhodobě působil v Nadaci Partnerství, se kterou spolupracuje doposud. Spolupracoval mimo jiné také s Nadací Via a Kanceláří architekta města Brna. V poslední době ho zajímá zejména aspekt klimatické krize a naše schopnost ji pojmout jako komplexní výzvu k proměně pohledu na život. Je vtahován to dění na hranicích a míst jejich rozpouštění. Hranic profesí, oborů, témat, specializací, kultur a komunit.

Tomáš Hawel ~ ekoterapie/ průvodce festivalu

e, co v životě dělá, souvisí s lidmi a přírodou. Nejdříve byl lesníkem v chráněných územích. Aby podpořil ochranu vzácných lesů, začal vzdělávat lidi a facilitovat komunity. Od roku 2012 se věnuje rozvoji týmů, leadershipu a řešení konfliktů pomocí zážitkové pedagogiky. Má výcvik v Somatickém koučování a je studentem druhé, závěrečné fáze Diplomovaného výcviku v procesově orientované psychologii. Kromě koučovací a terapeutické praxe vede sociální služby, ve kterých pracují se zahradní terapií.


Helena Kosková ~Dreamstar council/ průvodkyně festivalu 

Věnuji se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci a absolvovala psychoterapeutický výcvik Pesso-Boyden System Psychomotor. Inspiraci čerpám z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách a z naslouchání příběhům v kruzích. Narodila jsem se na dušičky, což vysvětluje mnohé.

Michal Petr ~ terapie divočinou 

Michal je milovníkem lezení a pobytu v horách. Je průvodcem, pedagogem a terapeutem, který věří v autoritu přírody v procesu osobnostního rozvoje a poznání. Věnuje se rozvoji metody terapie v divočině a dobrodružství v ČR. Domácím pracovištěm je katedra rekreologie na univerzitě Palackého v Olomouci. V práci se opírá o gestalt psychoterapeutický výcvik. Cena a registrace:

🌿 Cena pro 1 účastníka:

1900 Kč ≈ jídlo a ubytování

2500 Kč ≈ organizace a program

Celkem: 4400 Kč


🌿 Registrace:

Počet míst je omezený na 45–60 účastníků.

Chcete-li přijet, vyplňte, prosím, tento formulář.🌿 Platba:

Po vyplnění registračního formuláře vám pošleme údaje k platbě.

Ubytování a jídlo:

Zázemí pro spánek a odpočinek bude pod střechou Kaprálova mlýna, který funguje na ekologicky šetrných principech.


Strava je vegetariánská. 

V ceně jsou 3 jídla denně, bohatá na zeleninu a lokální suroviny.

Kudy na místo:

Kaprálův mlýn je velmi dobře dostupný hromadnou dopravou.

AUTOBUSEM Z BRNA–ŽIDENICE:

Autobus č. 201 ze zastávky Brno, Židenice, nádraží jezdí v častých intervalech (několikrát za hodinu).

Vystoupíte po 22 minutách jízdy na zastávce  Ochoz U Brna, Říčky. Dále 1 km lesní cestou na místo.


AUTEM

Pokud zvolíte dopravu autem, budeme rádi, pokud auto naplníte. 🍃

Dokument se spolujízdou, kde se můžete domluvit s dalšími účastníky, bude k dispozici nejdpozději měsíc před akcí.

Parkovat bude možné přímo u ubytování.

Kontakt:

Za volné společenství terrapeutů vás na festival Ven Dovnitř opět srdečně zvou:

Helena Kosková 

~ www.naturalspirit.cz

Tomáš Hawel 

~  www.facebook.com/klidem.prirody

Martin Nawrath 

~  martin-nawrath.czMáte otázky? Napište na: helena@naturalspirit.cz 

Událost na Facebooku


Děkujeme mediálnímu partnerovi: časopis Sedmá generace – Hnutí Duha

Facebook